Tapu iptal ve tescil davaları hakkında bilinmesi gerekenler.
Tapu iptal ve tescil davaları hakkında bilinmesi gerekenler.

Tapu iptal ve tescil Davaları Hakkında Hukuksal Olarak Yapılması Gerekenler

Bu konuyu şurada paylaş:

Tapu iptal ve tescil Davaları Hakkında Hukuksal Olarak Yapılması Gerekenler

Tapu iptal ve tescil Davaları Hakkında Hukuksal Olarak Yapılması Gerekenler:

        Tapu iptali ve tescili davaları Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olup iki taraflı veya çok taraflı olarak çözüme kavuşturulmaktadır. Uygulamada tapu harici satımlarda, satıcının tapu tescil yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle açılabildiği gibi bazen de yolsuz tescil nedeniyle açılabilmektedir.

        Bazı hallerde ise sözleşme satış vaadinin yerine getirilmemesiyle açılabilmektedir ki bu son halde tapuya şerh verilmediği takdirde tapu üzerine tescil olunan kişi bu kazanımı iyi niyetli olduğu sürece kazanmaktadır. Bu tür davalar uzun süreler devam etmekte olup, bir hayli masraflı olduğundan vatandaşı maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Bu nedenlerden ötürü bu tür zorluklarla karşılaşmamak için tapusunu almadığınız hiçbir gayrimenkul için para ödemeyiniz.

        Uygulamada Yargıtay bazı davalarda her ne kadar şerhsiz olan ve taahhüt veya noter sözleşmesiyle alınan gayrimenkuller hakkında açılan tapu iptal ve tescil davalarını kabul etmekte ise de üzerine konulmuş bulunan haciz ve ipotekleri kaldırmamaktadır.

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adaletinsesi.com

Gözat

hayvan hakları

Hayvan Hakları

Bu konuyu şurada paylaş:Hayvan Hakları         Hayvan hakları bir çok yabancı ülke …

Bir Cevap Yazın